08.03.2017

Windhunter africa does not slack off

Windhunter africa does not slack off. Since February, one of our teams has completed installation of the fourth 100m wind mast in the North Eastern Uganda. Four masts down, four masts to go. Go windhunter!

Windhunter nie zwalnia tempa. Od lutego jeden z naszych teamów ukończył instalacje czwartego 100m masztu w północno wschodniej Ugandzie. Cztery maszty zainstalowane, zostały jeszcze cztery. Dalej windhunter!